Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2024

3
Informatiebijeenkomst (Bruggebouw)
RUD (W&R)
woensdag 3 april 2024
19:30 - 20:30

De RUD wil de raad informeren over de werkzaamheden die zij voor ons uitvoeren in onze gemeente.
Daarnaast wordt er ingegaan op de zienswijze die de raad vorig jaar heeft afgegeven inzake de Ontwerpbegroting 2024 (gevolgen invoering Omgevingswet en ziekteverzuimpercentage)

Informatiebijeenkomst (Raadszaal)
Sport en Beweegcampus (W&R/SAM)
woensdag 3 april 2024
20:30 - 21:30

Dit betreft een besloten informatiebijeenkomst.Informatiebijeenkomst over stand van zaken van de ontwikkeling over de Sport- en beweegcampus.

5
Externe bijeenkomsten (Stadhuis Rotterdam)
Dag voor de Raad 2024 in Rotterdam
vrijdag 5 april 2024
09:45 - 17:00

Programma
09:45 – 10:30 Inloop
10:30 – 12:00 Plenair ochtenddeel
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Workshops
15:00 – 16:00 Plenair middagdeel
16:00 – 17:00 Borrel

8
Commissie Wonen en Ruimte (Raadszaal)
Hoorzitting Windenergie
maandag 8 april 2024
19:30 - 00:00

In de openbare hoorzitting van 8 april kunnen inwoners en belanghebbenden hun mening kenbaar maken aan raads- en commissieleden over het onderwerp ‘Windenergie’ (het uitvoeringsplan bij de structuurvisie Emmen, Windenergie). Iedere inspreker krijgt maximaal 4 minuten het woord en raads- en commissieleden kunnen verhelderende vragen stellen.


Donderdag 11 april vergadert de commissie Wonen en Ruimte verder over dit onderwerp (het uitvoeringsplan bij de structuurvisie Emmen, Windenergie). Alleen op maandag 8 april kunt u inspreken over dit onderwerp, op donderdag 11 april is dat niet mogelijk.


Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht in deze hoorzitting, dan wordt u verzocht dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te doen door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. Nadere informatie over het spreekrecht kunt u vinden op www.gemeenteraademmen.nl

9
Commissie Samenleving (Raadszaal)
dinsdag 9 april 2024
19:30 - 00:00

De commissie Samenleving komt te vervallen. Het spreekrecht en de rondvraag van de commissie Samenleving vindt plaats in de commissie Wonen en Ruimte op 11 april.


Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een onderwerp, dat tot de taakvelden van de commissie Samenleving behoort, dan wordt u verzocht dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te doen door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. Nadere informatie over het spreekrecht kunt u vinden op www.gemeenteraademmen.nl

11
Commissie Bestuur, Middelen en Economie (Raadszaal)
donderdag 11 april 2024
19:30 - 00:00

De commissie BME komt te vervallen. Het spreekrecht en de rondvraag van deze commissie vindt plaats in de commissie Wonen en Ruimte, die op deze avond wordt gehouden.


Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een onderwerp, dat tot de taakvelden van de commissie Bestuur, Middelen en Economie behoort, dan wordt u verzocht dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te doen door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. Nadere informatie over het spreekrecht kunt u vinden op www.gemeenteraademmen.nl

Commissie Wonen en Ruimte (Raadszaal)
donderdag 11 april 2024
19:30 - 00:00

Uitnodiging: Het presidium nodigt voor deze vergadering uit: burgemeester en wethouders
Het spreekrecht over agendapunt 7A, Uitvoeringsplan bij Structuurvisie Emmen, Windenergie vindt plaats in de hoorzitting van 8 april. Het spreekrecht over andere onderwerpen, die tot de taakvelden van de commissie Wonen en Ruimte behoren, vindt plaats in de commissie op 11 april.
Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht in deze commissie dan wordt u verzocht dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te doen door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. Nadere informatie over het spreekrecht kunt u vinden op www.gemeenteraademmen.nl

15
Informatiebijeenkomst (Raadszaal)
GEANNULEERD Sociaal Domein (SAM)
maandag 15 april 2024
19:30 - 00:00

Deze informatiebijeenkomst is geannuleerd
Programma
Per carrousel:
- Vorderingen implementatie beleidskader, samenwerking met partners en DOE-agenda’s.
- Actueel onderwerp uit Sociaal Domein in het licht van het beleidskader (Wat doen we nu al in het licht van het beleidskader)
- Actueel onderwerp uit Sociaal Domein in het licht van het beleidskader (Wat doen we nu al in het licht van het beleidskader)
Per carrouselonderwerp:
- Presentatie van ambtenaren
Gesprek over de informatie met de raadsleden (interactief gedeelte)

Informatiebijeenkomst (Bruggebouw)
GEANNULEERD IBOR (W&R)
maandag 15 april 2024
19:30 - 00:00

Deze informatiebijeenkomst is geannuleerd
Programma


Inhoud en programma raadssessie 15 april 2024: 1 uur tijd:
- Inleiding: 10 minuten
- Voorstellen Cyber Advies en uitleg IBOR (waarom en hoe en proces): presentatie op basis van de info markt: 30 minuten
- Reacties/ gesprek raad: 15 minuten
- Uitleg enquête en ter inzagelegging en vervolg: 5 minuten

17
Externe bijeenkomsten (’t Aole Gemientehoes Kerkeind 1 in Schoonebeek)
vergadering dorpsbelangen Schoonebeek
woensdag 17 april 2024
19:00 - 00:00
Externe bijeenkomsten (Online)
Bestuurlijke bijeenkomst milieunormering windturbines
woensdag 17 april 2024
19:30 - 21:00

Dit kunt u verwachten:
· Korte update over het proces van de landelijke milieunormen voor windturbines
· Voorgesteld overgangsrecht, op basis van de concept milieunormen - door Maarten Engelberts, Jurist bij NP RES
· Casus lokale normen: wordt nog ingevuld
· Bestuurlijke reflectie door Huib van Essen (IPO) en Thijs Kuipers (VNG) 


Aanmelden verplicht (zie uitnodiging)

18
Externe bijeenkomsten (Loods 13, Minister Kanstraat 16 Emmen)
Uitnodiging Loods13
donderdag 18 april 2024
19:30 - 21:00

Programma;


19.30 welkom Aziëhuis
19.45 performance tussenjaar
20.00 documentaire Moederliefde uit 2019
20.30 Presentatie plannen en ambities 2025-2028
20.45 vragenrondje in de theaterzaal
21.00 napraten met borrel en hapje


Graag aanmelden via;
sara@loods13.nl

Raadsagenda (Raadszaal)
donderdag 18 april 2024
19:30 - 00:00

Extra raadsvergadering

22
Externe bijeenkomsten (Sporthal De Zon Leeuw 1 Klazienaveen)
Inloopbijeenkomst Emmen bereikbaar
maandag 22 april 2024
16:00 - 20:00

Maandag 22 april en dinsdag
23 april 2024 organiseert MM
Bereikbaar inloopbijeenkomsten
over het Definitief Ontwerp voor de
aanpassing van de weg Emmen-
Klazienaveen.

23
Externe bijeenkomsten (Dorpshuis De Klink Rietdekkershof 5 Nieuw-Dordrecht)
Inloopbijeenkomst Emmen bereikbaar
dinsdag 23 april 2024
16:00 - 20:00

Maandag 22 april en dinsdag
23 april 2024 organiseert MM
Bereikbaar inloopbijeenkomsten
over het Definitief Ontwerp voor de
aanpassing van de weg Emmen-
Klazienaveen.

Externe bijeenkomsten (Digitaal)
Bijeenkomst VNG toelichting Voorjaarsnota
dinsdag 23 april 2024
19:30 - 20:30

Aanmelden voor deze digitale bijeenkomst:


Schrijf u in via deze link: https://forms.office.com/e/dbS5r4rbq0?origin=lprLink
U ontvangt dan uiterlijk dinsdagmiddag 23 april de Teamslink.

24
Externe bijeenkomsten (Van Gogh Huis Drenthe, Van Goghstraat 1, Nieuw-Amsterdam/Veenoord)
Uitnodiging Van Gogh Drenthe raads- en statenbijeenkomst
woensdag 24 april 2024
19:30 - 21:30

Programma

  • Terugblik Van Gogh Drenthe in 2023
  • Blik op de toekomst voor Van Gogh Drenthe door Elizabeth Stoit, projectleider Van Gogh Drenthe
  • Toelichting op de ontwikkelingen binnen Van Gogh Huis Drenthe door Danielle van der Ark, locatiemanager Van Gogh Huis
  • Bezoek aan Van Gogh Huis Drenthe
  • Napraten met een drankje

Aanmelden;
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door voor 18 april een mail te sturen naar elizabeth.stoit@marketingdrenthe.nl

Externe bijeenkomsten (Dorpscentrum Eexterveen)
Drentse avond BOKD
woensdag 24 april 2024
19:30 - 20:15

19.30-20.15 uur Algemene Ledenvergadering (inloop vanaf 19.15 uur)
De jaarstukken worden 3 weken voorafgaand aan de vergadering op onze site geplaatst.
Ben je geen lid? Je bent ook als toehoorder van harte welkom bij de ALV.
20.15-20.30 uur Pauze
20.30 – 21.30 uur Ontdek de Drentse gezelligheid tijdens onze Drentse Aovend. Een gezellige avond over Drentse naoberschap, Drentse tradities en het Drents. Naoberschap is meer dan alleen een kopje suiker lenen bij de buren; het is een Drentse traditie. Een manier van leven waarin we met elkaar de dorpen leefbaar houden. Laat je inspireren door mooie Drentse voorbeelden. Met welke naober kom jij naar deze Drentse avond?
21.30 uur Nazit

25
Raadsagenda (Raadszaal)
donderdag 25 april 2024
19:30 - 00:00

N.B.


De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd.


Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:
- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten
- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.
Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 7.1 Reglement van Orde).