Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Renkema, Alida

Renkema, Alida
Emailadres
griffie@emmen.nl

De griffier (tijdelijk afwezig) geeft leiding aan de griffie en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, raadsleden en raadscommissies. Zo ondersteunt zij de voorzitter tijdens de raadsvergaderingen, adviseert zij raads- en commissieleden en geeft zij technische bijstand bij het opstellen van moties, amendementen en vragen aan het college. De griffier ondersteunt en adviseert het presidium bij de voorbereiding van de commissie- en raadsvergaderingen, en is gesprekspartner van de werkgeverscommissie voor de griffie. Tenslotte is zij secretaris van het overleg Werkwijze Raad. Dit overleg bestaat uit (de voorzitter van) het presidium en de fractievoorzitters en beslist over de gang van zaken bij vergaderingen, de planning en andere huishoudelijke zaken.