Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst

Informatieavond Democratie Dichterbij: Inwonersparticipatie

donderdag 23 november 2023

19:30
Locatie

Raadszaal

Toelichting

NB:  Deze informatiebijeenkomst stond gepland voor 1 november a.s. Nieuwe datum is 23 november a.s.


Raads- en commissieleden uitnodiging per mail toegezonden op 16 oktober 2023


Geachte leden van de gemeenteraad,


Bij deze nodigen wij u uit voor een informerende interactieve bijeenkomst over het onderwerp inwonerparticipatie .


In deze bijeenkomst gaan we in gesprek over inwonersparticipatie als onderdeel van de bredere beweging Democratie Dichterbij. Daarbij lichten we toe wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, waar we nu staan en wat we in 2024 en verder voor ogen hebben.


Onderdeel daarvan is de burgerbegroting, zoals aangekondigd tijdens de behandeling van de Kadernota 2024. Maar ook andere vormen van samenwerking waarmee we in de gemeente Emmen experimenteren, zoals het Uitdaagrecht komen aan de orde.


De EOP’s hebben daar een rol in, maar de raad en het college ook. Bovendien vragen deze vormen van samenwerking wat van de gemeentelijke organisatie.


Kortom: het onderwerp participatie staat op ons aller netvlies als een ambitie, maar ook als een uitdaging. Om effectief te kunnen zijn is het goed om een gedeeld beeld te hebben van wat er speelt en welke verwachtingen we hebben en wekken bij inwoners.
Daarom gaan we graag met de raad in gesprek.


U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Marieke de Vries via een mail naar: marieke.devries@emmen.nl. Ook voor vragen over deze bijeenkomst kunt u zich hier melden.
Hartelijke groet,


Eric van Oosterhout
Burgemeester