Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen en Ruimte

maandag 10 juni 2024

19:30 - 00:00
Locatie

Raadszaal

Toelichting

Uitnodiging: Het presidium nodigt voor deze vergadering uit: burgemeester en wethoudersIndien u gebruik wilt maken van het spreekrecht in deze commissie dan wordt u verzocht dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te doen door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. Nadere informatie over het spreekrecht kunt u vinden op www.gemeenteraademmen.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2
  Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
 3. 3
  Presentatie: n.v.t.
 4. 4

  Elke inspreker krijgt maximaal 4 minuten het woord. Bij een B-stuk kan de inspreker voorafgaand aan de tweede termijn een korte reactie van maximaal 2 minuten geven. Commissieleden hebben de mogelijkheid om de insprekers vragen te stellen en om het college een verduidelijkingsvraag te stellen.

 5. 5

  Commissieleden kunnen één of meerdere vragen stellen aan het college. Nadat het college heeft geantwoord mag de vragensteller een vervolgvraag stellen. De andere commissieleden mogen na de beantwoording één korte verduidelijkingsvraag stellen.

 6. 6

  Over de C-stukken wordt in de regel in maximaal twee termijnen beraadslaagd. Fracties spreken in eerste termijn maximaal 4 minuten en in tweede termijn maximaal 2 minuten. Het college spreekt in eerste termijn maximaal 8 minuten en in tweede termijn maximaal 4 minuten.

 7. 7

  Over de B-stukken wordt in de regel in maximaal twee termijnen beraadslaagd. Fracties spreken in eerste termijn maximaal 4 minuten en in tweede termijn maximaal 2 minuten. Het college spreekt in eerste termijn maximaal 8 minuten en in tweede termijn maximaal 4 minuten.

 8. 8

  Over de A-stukken wordt in de regel in één termijn beraadslaagd. Fracties spreken in eerste termijn maximaal 4 minuten en het college maximaal 8 minuten.

 9. 9

  Over de onderwerpen ter bespreking wordt in de regel in één termijn beraadslaagd. Fracties spreken in eerste termijn maximaal 4 minuten en het college maximaal 8 minuten.

 10. 10

  Taal opmerkingen kunnen voorafgaand aan de vergadering doorgegeven worden aan de griffie.

 11. 10.A

 12. 11

  Er kan een enkelvoudige vraag gesteld worden over één of meer van de onderwerpen vermeld onder 11 of 12, mits deze 24 uur van te voren is aangeleverd bij de griffie. Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen te bespreken, kunnen deze, mits gemotiveerd, worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.

 13. 12
  Overige ingekomen stukken: n.v.t.
 14. 13
  Sluiting