Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsagenda

donderdag 27 juni 2024

10:00 - 00:00
Locatie

Raadszaal

Toelichting

N.B.


De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd.


Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:
- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten
- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.
Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 7.5 Reglement van Orde).


Aangepaste spreektijdregeling bij behandeling Kadernota 2025 c.a.:
Eerste spreektermijn voor de fracties achter het spreekgestoelte (spreektijd maximaal 8 minuten per fractie), te beginnen bij Wakker Emmen, te eindigen bij 50PLUS.
De tweede spreektermijn van de fracties (spreektijd maximaal 6 minuten per fractie) wordt wederom geopend door Wakker Emmen en geëindigd bij 50PLUS.


Bij de beantwoording in eerste termijn door de leden van het college heeft de wethouder financiën maximaal 15 minuten spreektijd, de overige collegeleden maximaal 8 minuten per persoon. In de tweede spreektermijn voor het college is dat 10 minuten voor de portefeuillehouder financiën en 6 minuten per persoon voor de overige collegeleden.


De vergadering op 27 juni start om 10.00 uur en wordt rond 13.00 uur geschorst voor een lunch voor de deelnemers aan de vergadering. Hierna wordt de vergadering heropend rond 14.00 uur. Uiteraard zijn andere tussentijdse schorsingen mogelijk, b.v. voor college- en fractieberaad.
Naar verwachting wordt rond 18.00 tot 19.00 uur de vergadering geschorst voor een warme maaltijd. Deze is bedoeld voor de aanwezigen in de raadzaal.

Agendapunten

 1. A.1
  Opening en vaststelling agenda
 2. A.2
  Rondvraag
 3. A.3

 4. B.5

 5. B.6
  Sluiting