Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Externe bijeenkomsten

Lokale publieke omroepen: essentieel voor de lokale democratie (Assen)

woensdag 1 november 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Gemeentehuis Assen

Toelichting

Raads- en commissieleden per mail toegestuurd op 30 oktober 2023


Dit najaar organiseert de VNG regionale bijeenkomsten over de rol van lokale publieke omroepen. We gaan in gesprek over de nieuwe stelselwijziging die op komst is, de ontwikkeling rond streekomroepen en het belang van lokale media.Zoals het er nu naar uitziet gaat het stelsel en de regelgeving rond lokale omroepen de komende jaren fors op de schop. Dat zal zeker gevolgen hebben voor de rol van de gemeenten.


Met het nieuwe stelsel zet het rijk vol in op de ontwikkeling naar streekomroepen. Dit moet een grote kwaliteitsimpuls opleveren voor de lokale omroepen met veel meer aandacht voor de journalistieke taak van media als ‘waakhond’ van het gemeentebestuur. Het beloven boeiende, inspirerende en informatieve bijeenkomsten te worden.


Programma

  • Opening door dagvoorzitter Arie Slob, oud-minister OCW.
  • Het belang van de lokale omroep voor de lokale democratie. Interactieve discussie.
  • De toekomst van de lokale omroep. Toelichting op de visie van de staatssecretaris OCW op het nieuwe bestel voor de lokale omroep en het standpunt van de VNG. Sprekers Egbert Lichtenberg, burgemeester van de gemeente Altena en Hendrie van Assem, raadslid gemeente Woerden. Vragen en discussie.
  • Vorming van streekomroepen – nut, noodzaak en voortgang. Toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de streekomroep door Marc Visch, directeur NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). Praktijkvoorbeeld over de totstandkoming van een streekomroep door een portefeuillehouder uit de regio. Uitwisseling van ervaringen en de terugkoppeling daarvan.
    Na afloop is er een informele borrel.

Deze bijeenkomst is ook te volgen op 7 november in Nijmegen.Locatie en tijd


Woensdag 1 november 2023


De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Assen en bestaat uit 2 gedeeltes:

  • 15.00 - 17.00 uur voor ambtenaren en bestuurders
  • 19.30 - ca. 21.00 uur voor raadsleden en griffiers

Kosten


GeenAanmelden


Aanmeldformulier